Likes
Publish Date: March 4, 2020
Like
Vật Liệu Mới
Bảng giá so sánh chi tiết giữa chống thấm thông thường và xi măng chống thấm CXMEN để thượng đế tham khảo ạ.
Be the first person to like this.
van huu ty
Xi măng chống thấm CX-MEN bảo hành sản phẩm 20 năm. Sản phẩm đột phá khi đông kết sẻ tách nước hoàn toàn theo hiệu ứng lá sen. Nhân công tại công trình thi công luôn và rất tiết kiệm chi phí. Sp dùng ... View More
Like (2)
Loading...
2
van huu ty
Xi măng chống thấm CX-MEN bảo hành sản phẩm 20 năm. Sản phẩm đột phá khi đông kết sẻ tách nước hoàn toàn theo hiệu ứng lá sen. Nhân công tại công trình thi công luôn và rất tiết kiệm chi phí. Sp dùng ... View More
Vật Liệu Mới
Công tác chuẩn bị trước khi cán sân thượng với xi măng CX-MEN chống thấm vượt thời gian
Be the first person to like this.
Vật Liệu Mới
Xi măng chống thấm CX-MEN bảo hành sản phẩm 20 năm. Sản phẩm đột phá khi đông kết sẻ tách nước hoàn toàn theo hiệu ứng lá sen. Nhân công tại công trình thi công luôn và rất tiết kiệm chi phí. Sp dùng ... View More
Be the first person to like this.
Vật Liệu Mới
updated their cover photo.
Be the first person to like this.
Vật Liệu Mới
updated their profile photo.
Be the first person to like this.
Load More