Drag to reposition your photo
Cancel
Save

A A

Male. Lives in Biên Hòa, Vietnamese. Born on March 12, 1986. Married.
About Me
Tôi tên Nguyễn Tuấn, nick facebook là fb.com/nguyentuan7986
Recent Photos
Latest Songs
124 Likes
116 Likes
Company, Organization, or Institution » Company
65 Likes
Artist, Band or Public Figure
22 Members
Art and entertainment

Wall Comment

Công nghê TK
Nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt Flus IR805 và IR805B với công nghệ Châu Âu tiên tiến nhất hiện nay, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực y tế để đo thân nhiệt người lớn, trẻ nhỏ, dùng trong dịch bệnh chốn... View More
Be the first person to like this.