Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Nguyễn Tuấn Anh

Male. Lives in Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnamese.

Status Update

Nguyễn Tuấn Anh
離人愁來 - Li nhân sầu lai (Lí rén chóu lái). Chim chích lìa xa khỏi tổ cây Người cũng rời theo khỏi chốn này Thiên thu tim vẫn chờ ngóng đợi... View More
Like (2)
Loading...
2