Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Nguyễn Tuấn Anh

Male. Lives in Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnamese.
Nguyễn Tuấn Anh
今年國慶無旗花, 南北全民靜在家, 遙望碧天飛雁陣, 何時可奏太平歌 ? ... View More
Be the first person to like this.
Nguyễn Tuấn Anh
Wow (1)
Loading...
1
Nguyễn Tuấn Anh
"TỪ HÁN-VIỆT" & "TỪ THUẦN VIỆT" Định nghĩa "Từ Hán-Việt" và "từ thuần Việt" có lẽ không còn xa lạ với đa số người Việt Nam bởi nó đã được dạy kĩ trong chương trình lớp 2, lớp 4 và lớp 7... nhưng sau ... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyễn Tuấn Anh
離人愁來 - Li nhân sầu lai (Lí rén chóu lái). Chim chích lìa xa khỏi tổ cây Người cũng rời theo khỏi chốn này Thiên thu tim vẫn chờ ngóng đợi... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyễn Tuấn Anh
updated his cover photo.
Like (1)
Loading...
1
Nguyễn Tuấn Anh
updated his profile photo.
Like (1)
Loading...
1
Load More