Link

BÀI 34 GIÁO TRÌNH 301 CÂU ĐÀM THOẠI TIẾNG HOA 大夫:你怎么了? Dàfū: Nǐ zěnme le? Bác sĩ: cháu sao vậy?... View More