About Me
Kyniemsharp10nam.vn là trang website chuyên cung cấp các thông tin về sản phẩm điện máy, điện tử hãn... View More
kyniem10nam sharp
Lý thuyết về đường trung trực là gì? Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, tam giác,..Các dạng bài tập có lời giải chi tiết #kyniemsharp10nam #duongtrungtruc #duongtrungtruccuamotdoanthang #duong... View More
kyniem10nam sharp
Lý thuyết về đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang và các dạng bài tập giúp bạn áp dụng vào làm bài tập nhanh chóng Chi tiết tại #kyniemsharp10nam #duongtrungbinhtamgiac #duon... View More
kyniem10nam sharp
Lý thuyết về phương trình đường tròn và phương trình tiếp tuyến của đường tròn và các dạng bài tập có lời giải chi tiết từ A - Z #kyniemsharp10nam #phuongtrinhduongtron #phuongtrinhtieptuyencuaduongtr... View More
kyniem10nam sharp
Chia sẻ lý thuyết phương trình lượng giác cơ bản và phương pháp giải các dạng bài tập phương trình lượng giác có bài tập minh họa chi tiết #kyniemsharp10nam #phuongtrinhluonggiaccoban https://kyniemsh... View More
kyniem10nam sharp
Hướng dẫn cách xét tính chẵn lẻ của hàm số chính xác 100% và các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao có lời giải chi tiết từ A- Z #kyniemsharp10nam #xettinhchanlecuahamso https://kyniemsharp10nam.vn/t... View More
kyniem10nam sharp
Hướng dẫn cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số đầy đủ và các dạng bài tập có lời giải chi tiết từ A - Z #kyniemsharp10nam #giaihephuongtrinhbangphuongphapcongdaiso https://kyniemshar... View More
kyniem10nam sharp
Lý thuyết về phương trình đường thẳng và các dạng phương trình tham số, phương trình tổng quát, chính tắc,..và các dạng bài tập #kyniemsharp10nam #phuongtrinhduongthang https://kyniemsharp10nam.vn/tu-... View More
kyniem10nam sharp
Hướng dẫn cách viết và cân bằng phương trình phản ứng oxy hóa khử Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O cực đơn giản chi tiết tại đây #kyniemsharp10nam #ZnHNO3 https://kyniemsharp10nam.vn/tu-van-dich-vu/zn-... View More
kyniem10nam sharp
Lý thuyết về phản ứng Fe3O4 + H2SO4 sẽ tạo ra những chất gì đồng thời giúp các bạn viết và cân bằng phương trình nhanh và chính xác. #kyniemsharp10nam #Fe3O4tacdungH2SO4 https://kyniemsharp10nam.vn/tu... View More
kyniem10nam sharp
Lý thuyết về giới hạn của hàm số hữu hạn hay giới hạn của hàm số vô cực và các dạng bài tập giới hạn hàm số có lời giải chi tiết #kyniemsharp10nam #dienmaysharpvietnam #gioihanhamso #gioihanhamsohuuha... View More
kyniem10nam sharp
Lý thuyết về định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình vuông và công thức tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông có bài tập chi tiết #kyniemsharp10nam #dientichhinhvuong #chuvihinhvuong htt... View More
kyniem10nam sharp
Chia sẻ công thức tính diện tích hình nón cụt như diện tích xung quanh và diện tích toàn phần kèm theo ví dụ có lời giải chi tiết #kyniemsharp10nam #dientichhinhnoncut https://kyniemsharp10nam.vn/tu-v... View More
kyniem10nam sharp
Hướng dẫn cách cân bằng phản ứng oxy hóa khử Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2 và các dạng bài tập liên quan có lời giải chi tiết #kyniemshap10nam #dienmaysharpvietnam #alhno3 https://kyniemsharp10nam.... View More
kyniem10nam sharp
Chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 kèm theo các phiếu bài tập chi tiết để các con cùng luyện tập nhé #baitaptoanlop1coban https://kyniemsharp10nam.vn/tu-van-dich-vu/bai-tap-toan... View More
kyniem10nam sharp
Tìm hiểu 12 tháng tiếng Anh là gì? Hướng dẫn cách đọc và viết các tháng trong tiếng Anh chuẩn 100% cho người mới bắt đầu chi tiết từ A - Z #kyniemsharp10nam #dienmaysharpvietnam #12thangtienganh #12th... View More
kyniem10nam sharp
Chia sẻ lý thuyết và công thức tính tổ hợp, chỉnh hơp, hoán vị và các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao có ví dụ minh họa #kyniemsharp10nam #dienmaysharpvietnam #congthuctohop #congthuchoanvi #chinh... View More
kyniem10nam sharp
Kiến thức về bảng nguyên hàm và cách tìm nguyên hàm của hàm số có bài tập minh họa chi tiết giúp các bạn hệ thống lại kiến thức tham khảo thêm tịa đây. #kyniemsharp10nam #dienmaysharpvietnam #bangnguy... View More
kyniem10nam sharp
Công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần hình nón và các dạng bài tập có lời giải chi tiết từ A - Z #kyniemsharp10nam #dienmaysharpvietnam #dientichhinhnon #dientichxungquanhh... View More
kyniem10nam sharp
kyniem10nam sharp
Lý thuyết về định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thoi chi tiết tại #kyniemsharp10nam #dienmaysharpvietnam #tinhchathinhthoi https://kyniemsharp10nam.vn/tu-van-dich-vu/dinh-nghia-tinh-chat... View More
Load More