Blog ITcode

Blog ITcode

Male. Lives in Ho Chi Minh, Hồ Chí Minh, Vietnamese.
About Me
Tổng hợp và chia sẻ kiến thức về lập trình.
https://www.blogitcode.com/
2 Likes
Share
Blog ITcode
Đây là ứng dụng quản lý bán hàng được xây dựng dựa trên CodeIgniter Framework với đầy đủ chức năng quản lý cần thiết của một cửa hàng, dung lượng gọn nhẹ, cài đặt nhanh chóng, tốc độ xử lý nhanh, dễ d... View More
Blog ITcode
Open Library Management System Script - Ứng dụng quản lý thư viện được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình PHP & MYSQL, giúp người dùng quản lý dữ liệu trong thư viện như: quản lý sách, biên mục sách, ... View More
Blog ITcode
Be the first person to like this.
Blog ITcode
updated his profile information.
Be the first person to like this.
Load More