About Me
Tất cả điều hiểu rõ ràng Giác ngộ và Giác thoát... 🌏🌏🌏
Recent Photos
Nguyen PhucNhien
Like (2)
Loading...
2
Minh Hoàng
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
14 hours ago
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ BÁT NHÃ ĐA LA !. Cha mẹ từ giả cõi trần Để con ở lại tu phần Thiền tông Nhờ Thầy chỉ dạy rất thông... View More
Like (2)
Loading...
2
Minh Hoàng
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
14 hours ago
Nguyen PhucNhien
Like (3)
Loading...
3
Nguyen PhucNhien
KỆ CỦA NHƯ LAI !. Loài người không chịu ở yên Dụng công cho mệt mới yên trong lòng Dụng công để được thần thông ... View More
Like (2)
Loading...
2
Nguyen PhucNhien
Like (4)
Loading...
4
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ BẤT NHƯ MẬT ĐA !. Cha con rất ghét Phật Đà Vì cha bị nghiệp, nghiệp va vô người Vì cha đại phúc hơn người... View More
Like (4)
Loading...
4
Nguyen PhucNhien
ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG !. Thiền Thanh là nhất tự thiền "Buông, Dừng, Thôi, Dứt" hết liền tử sanh Ở trong Vật lý đua tranh... View More
Like (5)
Loading...
5
Nguyen PhucNhien
Like (5)
Loading...
5
Nguyen PhucNhien
Like (4)
Loading...
4
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ BÀ XÁ TƯ ĐA !. Khi con tập Thanh tịnh thiền Ngày đêm niêm mật, tịnh thiền mà thôi Mười ngày con bị cuốn trôi... View More
Like (3)
Loading...
3
Nguyen PhucNhien
Like (1)
Loading...
1
Load More