Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Nguyen PhucNhien

Male. Lives in Ho chi minh.
Nguyen PhucNhien
posted a blog.
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
shared a photo
TRONG NHÀ CÓ “BÁU” !. Trong nhà có báu không xài Đi mời đi thỉnh, “Thầy rài” u mê U mê không biết đường về... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Like (3)
Loading...
3
Minh Hoàng
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Yesterday, 5:10 pm
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA !. Ầm vang vật lý xé tan Cái nghe vật lý chạy lang theo trần Thầy đóng cái cửa cái ầm... View More
Like (2)
Loading...
2
Minh Hoàng
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Yesterday, 5:10 pm
Nguyen PhucNhien
Like (2)
Loading...
2
Nguyen PhucNhien
AN VỊ PHẬT TRUYỀN THIỀN TÔNG !. DÂNG HƯƠNG: Khói hương bay khắp bầu trời xanh... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Like (2)
Loading...
2
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ TỔ BÁT NHÃ ĐA LA !. Cha mẹ từ giả cõi trần Để con ở lại tu phần Thiền tông Nhờ Thầy chỉ dạy rất thông... View More
Like (1)
Loading...
1
Minh Hoàng
🙏 NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
June 16, 2021
maydongphuc 24h
Be the first person to like this.
maydongphuc 24h
NgocSuong Ho
Be the first person to like this.
NgocSuong Ho
Load More