Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Nguyen PhucNhien

Male. Lives in Ho chi minh.
Nguyen PhucNhien
Be the first person to like this.
Nguyen PhucNhien
“RƠI VỀ NHÀ” !. Hôm qua con chỉ ngồi chơi Tâm con thanh tịnh, được “Rơi về nhà” Nhà con là chỗ hôm qua... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Like (2)
Loading...
2
Nguyen PhucNhien
TUYỆT “Ý” PHẬT ĐÀ !. Tôi nay ở tỉnh Cà Mau Có chùa Phật Tổ sắc màu rất xinh Quan Âm cổ tự rất linh... View More
Like (3)
Loading...
3
Trương Cường
Nguyen PhucNhien
Like (3)
Loading...
3
Nguyen PhucNhien
BÀI KỆ “TÂM BỆNH” !. Tâm bệnh vì bởi mình ngu! Nghe ai nói lếu cũng bu nghe nhiều Không chịu tìm hiểu mấy điều... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Like (2)
Loading...
2
Nguyen PhucNhien
NHẬN RA ÁNH THIỀN !. Ô Cấp là biển Vũng Tàu Chùa chiền lớn nhỏ cái nào cũng xinh Ở trên núi Lớn chùa linh... View More
Like (1)
Loading...
1
Nguyen PhucNhien
Like (3)
Loading...
3
Load More