Drag to reposition your photo
Cancel
Save

vi mi

Male. Lives in Hà Nội.
About Me
Cong ty co phan ky thuat vimi la mot trong nhung don vi cung cap van cong nghiep hang dau trong thi ... View More
Recent Photos
Cơ khí sản xuất
6 Members
Khoa học và Công nghệ

Link

vi mi