Truong Thinh Phat

Male. Lives in Ho Chi Minh City.
About Me
Công ty VLXD Trường Thịnh Phát chuyên cung cấp hầu hết các sản phẩm phục vụ trong xây dựng dân dụng ... View More
Truong Thinh Phat
Load More