About Me
Tầng thứ 1: Biểu tượng của địa phủ bao la rộng lớn
Tầng thứ 2: Biểu tượng của trần gian
Tầng thứ 3: ... View More

Link

Hanbee viet
Điều khác tiếp theo trong tang lễ tại Hàn chính là trang phục của mọi người, kể cả người nhà đều là màu đen tuyền. Màu sắc này sẽ thể hiện sự trầm lắng, tôn nghiêm và kính cẩn của người còn sống với n... View More