Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Status Update

Đỗ Ngọc Vinh
Alo alo
Like (10)
Loading...
10
Trần Bảo
Chim sẻ gọi đại bàng
November 13, 2020
Đỗ Ngọc Vinh
Nghe rõ trả lời
November 16, 2020
Minh Hằng
Gọi chị à
November 13, 2020
View 1 more reply
2/3
Đỗ Ngọc Vinh
Chị nghe rõ không
1
1
November 16, 2020
Minh Hằng
Tín hiệu hơi kém😍
November 16, 2020
Phạm QuốcAnh
Alo nghe rõ trả lời
November 13, 2020
Đỗ Ngọc Vinh
😄
November 16, 2020
Mandoo KM
Lôloo
November 14, 2020
Đỗ Ngọc Vinh
Ko gọi bạn đâu
November 16, 2020