Y dược Việt

Male. Lives in TP Hồ Chí Minh, Vietnamese.
About Me
chia sẽ kiến thức về sức khoẻ

Status Update

Y dược Việt
hello mời ngời
Like (5)
Loading...
Haha (2)
Loading...
8
Hoa Mặt Trời
Lố hề
October 2, 2019
Y dược Việt
lố lố hề hè
1
1
October 2, 2019
Ngọc Trâm
Mời người ố le
October 2, 2019
Y dược Việt
mạng phép cho hỏi các hạ bn tuổi :v
October 2, 2019
Nga Linh
Hế lu
October 2, 2019
Y dược Việt
hé lô
October 2, 2019
Minh Hằng
Mọi người chào bạn
October 2, 2019
Y dược Việt
chào ca sĩ minh hằng
October 2, 2019