Drag to reposition your photo
Cancel
Save

an toan lao dong

Male. Lives in Hanoi, Vietnamese. Married.
About Me
Viện đào tạo ESC chuyên huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, ✅ cấp chứng nhận an toàn lao động, ✅ ch... View More
Recent Photos

Link

an toan lao dong
GIỚI THIỆU VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ESC Viện quản lý đào tạo ESC được Bộ lao động TBXH, Cục an toàn lao động cấp phép thành lập với chức năng hoạt động chính là huấn luyện an toàn lao động, cấp chứng chỉ ... View More