About Me
Tôi đến từ ha noi
Kết Bạn Làm Quen
29 Members
Fan hâm mộ
Châu Gia Chuyển
https://www.youtube.com/watch?v=U7Mi0KRUEZU Yêu Em Tiếng Hoa : 小三 Lời Việt : Nguyễn Tuyết Sáng - Châu Gia Chuyển Trình Bày : Châu Gia Chuyển 虽 然 我 没 有 说 出 来 其 实 我 早 已 有 了 预 感 给 不 了 你 幸 福 的 现 在 是 我 如 ...View More
Load More