Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Đình Tiệp

Male. Lives in Thái Nguyên, Vietnamese. Married.
Giang Quach
Thịt trâu gác bếp nhắm rượu ngô đi cả nhà
Like (46)
Loading...
Love (1)
Loading...
47
Trần Đức Thắng
Chẹp chẹp...
November 4, 2019
Đào Thanh Vân
bác cho e xin giá ạ
November 20, 2019
Bella Mihz
chúng ta hãy giữ liên lạc qua Whatsapp và mong được trò chuyện ở đây trong WhatsApp, tôi nghĩ rằng email sẽ thuận tiện hơn cho các cuộc trò chuyện. bởi vì tôi không đến nói chuyện luôn. Bạn có thể thêm tôi vào whatsapp để chúng tôi có thể trò chuyện. + 447459473730
February 25, 2020
Dino Long
https://youtu.be/UhfOsen6gTg Cặp đôi vàng trong làng túc cầu Quay lén thấy
Thao Vân
Thao Vân
Thao Vân
Đình Tiệp
Tổng kết 1 năm cùng con.
Like (3)
Loading...
3
Đình Tiệp
updated his cover photo.
Like (11)
Loading...
11
Đình Tiệp
Chào mọi người, chúc một ngày vui vẻ.
Like (18)
Loading...
19
Minh Hằng
Mọi người chào bạn.
April 12, 2019
Đình Tiệp
Mạng xã hội này chắc ít người dùng nhỉ
1
1
April 12, 2019
Minh Hằng
Cũng nhiều.
April 12, 2019
Minh Hằng
Mọi người bận cv nên chưa tương tác nhiều...
April 12, 2019
Load More