Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Minh Nghi

Male. Lives in Vietnamese.
Recent Photos
120 Likes
21 Likes
19 Likes
Entertainment » Playlist
Nhóm Trường Người Ta
13 Members
Art and entertainment
Tấm ảnh đẹp.
49 Members
Photography
Minh Nghi
Minh Nghi
shared a few photos
Nguỵ trang đánh lừa corona :)))
Like (9)
Loading...
Haha (3)
Loading...
Love (2)
Loading...
15
Phạm Quyên
Ui e làm thiệt hả coi chừng hư da e ơi kkkk
February 6, 2020
Minh Hoàng
Bé lầy ghê... 😂
February 6, 2020
Đào Mai Linh
February 6, 2020
Bella Mihz
chúng ta hãy giữ liên lạc qua Whatsapp và mong được trò chuyện ở đây trong WhatsApp, tôi nghĩ rằng email sẽ thuận tiện hơn cho các cuộc trò chuyện. bởi vì tôi không đến nói chuyện luôn. Bạn có thể thêm tôi vào whatsapp để chúng tôi có thể trò chuyện. + 447459473730
February 25, 2020
Load More