Drag to reposition your photo
Cancel
Save
Recent Photos
12 Likes
Business Online » Other
124 Likes
19 Likes
Entertainment » Playlist
14 Likes
38 Likes
Fan Tatoo
12 Members
Photography
Người Việt Xa Xứ
25 Members
Ngoc Suong
Ngoc Suong
Ngoc Suong
Ngoc Suong
Dân chúng bỏ tiền đi mua khẩu trang giá cao và kém chất lượng, nhà nước thì đem tặng thiên hạ. https://baotintuc.vn/nguoi-viet-4-phuong/viet-nam-tang-khau-trang-y-te-cho-cac-hoi-doan-va-ban-be-phap-2... View More
Ngoc Suong
Lễ đến nghỉ 4 ngày mà cảm giác không có gì hết!
Like (10)
Loading...
10
Minh Hoàng
Mới nghỉ bốn tháng rồi nên vậy... 😂😂😂
April 24, 2020
Load More