Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Ying Ruan

Male. Lives in Phan Thiết, Vietnamese.
About Me
Sống tại Phú Quý
Recent Photos
Ying Ruan
Ying Ruan
Like (4)
Loading...
Love (2)
Loading...
Wow (1)
Loading...
8
Huỳnh Nhật Hào
Đồng cảm
1
1
October 16, 2019
Trần Thị Hải Băng
Đàn ông phải mạnh mẽ lên
1
1
October 16, 2019
View 1 more reply
2/3
Ying Ruan
Trần Đức Tín là người ở quê mình. Anh ấy bị nhà cầm quyền địa phương cử người đi đánh đến nhập viện
1
1
October 23, 2019
Trần Thị Hải Băng
Em chưa biết vụ này
1
1
October 23, 2019
Ying Ruan
updated his profile photo.
Like (3)
Loading...
3
Ying Ruan
updated his cover photo.
Like (3)
Loading...
3
Ying Ruan
Sub hộ kênh :)))
Like (5)
Loading...
Love (1)
Loading...
6
Ying Ruan
Tui không thích xem đá banh. Nhưng tui thích xem cái bảng giải của nó :v
Like (6)
Loading...
Haha (1)
Loading...
8
Thiên Phú
Chuẩn đi đi bão
October 2, 2019
Ying Ruan
Ko để ý j à
October 3, 2019
Ying Ruan
Lag thôi! Đừng lag quá
Like (4)
Loading...
4
Ying Ruan
邁是中華人民共和國的國慶日。所以我必須做些事情來逗他們玩:)
Like (2)
Loading...
2
Ying Ruan
Mai là ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Bọn Tàu Khựa đã sẵn sàng cho Quốc Khánh. Ơ mà có gì đó sai sai. Tại sao có đường lưỡi bò và bản đồ Việt Nam ở dưới vậy 😠😠😠
Like (2)
Loading...
2
Ying Ruan
迈是中华人民共和国的国庆日。所以我必须做些事情来逗他们玩:)
Like (4)
Loading...
4
Quang Văn
1
1
September 30, 2019
Ying Ruan
Ko biết có chế độ Xem bản dịch ko nữa
September 30, 2019
Châu Bá Thông
google dịch kìa
1
1
September 30, 2019
Ying Ruan
Có luôn hả
October 1, 2019
Ying Ruan
❤❤❤
Like (4)
Loading...
4
Trần Thị Hải Băng
Anh muốn nói đến điều gì ? hj
September 30, 2019
Ying Ruan
Màn đêm buông xuống ❤❤❤
Like (6)
Loading...
Love (1)
Loading...
Haha (1)
Loading...
9
Thanh Phú
Huyền ảo ha bạn
September 27, 2019
Ying Ruan
Quê mình á
September 28, 2019
Thiên Phú
Bạn ở đâu
1
1
September 28, 2019
View 1 more reply
2/3
Ying Ruan
Cái logo á mà
September 30, 2019
Ying Ruan
Bình Thuận
October 7, 2019
Ying Ruan
updated his profile photo.
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
Ying Ruan
Hãy Chung tay cứu Trái Đất
Like (2)
Loading...
Love (2)
Loading...
4
Ying Ruan
Ying Ruan
Giáo dục Việt Nam là như ccc nha quí zị =))
Like (2)
Loading...
Love (2)
Loading...
Haha (2)
Loading...
6
Thiên Phú
Ko biết diễn tả sao luôn
1
1
August 19, 2019
Ying Ruan
=))
August 22, 2019
Ying Ruan
Anh da đen bị Trung Quốc đồng hóa và cái kết :v
Like (3)
Loading...
Love (2)
Loading...
5
Hóng Thông Tin
Chó TQ
July 30, 2019
Ying Ruan
Haha
July 30, 2019
Ying Ruan
Be the first person to like this.
Ying Ruan
Be the first person to like this.
Load More