Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Ying Ruan

Male. Lives in Phan Thiết, Vietnamese.
About Me
Sống tại Phú Quý
Recent Photos
Ying Ruan
Xem Nguyễn Tuấn Anh (@_nguyentuananh): https://twitter.com/_nguyentuananh?s=09
Be the first person to like this.
Ying Ruan
Like (2)
Loading...
2
Ying Ruan
haha
1
1
April 17, 2020
Ying Ruan
updated his profile photo.
Like (2)
Loading...
2
Ying Ruan
Ying Ruan
Ying Ruan
Ying Ruan
Ying Ruan
Ying Ruan
Tập viết chữ :))
Like (1)
Loading...
1
Mandoo KM
Dịch ra là gì vậy
1
1
April 16, 2020
View 3 more replies
2/5
Ying Ruan
Tao thấy cô đơn quá bay ơi. Còn nhìn j nữa. Mau qua chơi với tao cho vui Đi. Một Mình hoài buồn quá. Ở trên "bay" ghi lộn thành "bè" :v
April 16, 2020
Mandoo KM
ko thấy chữ 我
1
1
April 16, 2020
Ying Ruan
😂😂😂
Be the first person to like this.
Ying Ruan
她比我大一歲!
Like (1)
Loading...
1
Ying Ruan
Mình đã quay trở lại nè 😂😂😂
Like (1)
Loading...
1
Ying Ruan
updated his profile photo.
Love (1)
Loading...
1
Ying Ruan
HỒNG KÔNG “Chúng tôi sẽ chiến đấu Đến hơi thở cuối cùng”. Vâng, họ đang chiến đấu... View More
Like (2)
Loading...
3
Ying Ruan
Đáng đời đáng kiếp 😂😂😂
Like (6)
Loading...
Love (1)
Loading...
8
Ying Ruan
Follow hộ 😂😂😂 hihi. Nick kia mất rồi nha 😢😢😢
Be the first person to like this.
Ying Ruan
Chào nhá! Dạo này trời lạnh dữ thần 😂😂😂
Like (1)
Loading...
2
Ying Ruan
Load More