Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Chi Bảo

Male. Lives in Bình Dương, Vietnamese. Married.
Chi Bảo
Sau sự cố.... 😯
Chi Bảo
Ai ở BD có ghé đây chưa (Chuồng bò).
Chi Bảo
Bình Dương ko bao giờ yên ổn... 😰
Chi Bảo
Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước trong xanh soi lặng những hàng tre...
Like (4)
Loading...
4
Chi Bảo
Chi Bảo
Chiều Côn đảo
Like (1)
Loading...
Wow (1)
Loading...
2
Ngọc Trâm
Con nghe nói ngoài đó đang có bão hã chú
July 24, 2019
View 3 more replies
2/5
Chi Bảo
Hết bão rồi nhỏ ơi 😆
July 25, 2019
Ngọc Trâm
Dạ làm con cứ sợ bão
July 25, 2019
Chi Bảo
Potay
Chi Bảo
😯😯😯
Like (2)
Loading...
2
Chi Bảo
Đúng là ocho.. 🤕
Chi Bảo
Lại Bình Dương
Chi Bảo
Be the first person to like this.
Chi Bảo
updated his profile photo.
Like (3)
Loading...
3
Chi Bảo
Be the first person to like this.
Chi Bảo
Hết têt rùi sao?
Like (1)
Loading...
1
Chi Bảo
updated his profile photo.
Like (2)
Loading...
2
Load More