About Me
Thích tiểu thuyết Kim Dung.
Recent Photos
120 Likes
43 Likes
14 Likes
Coffee - Milk Tea
38 Likes
5 Likes
Company, Organization, or Institution » Company
21 Likes
Brand or Product » Product/Service
Hội những người  yêu  bóng đá
99 Members
Đam Mê Cá Rồng
13 Members
Sắc đẹp / Sức khoẻ
Bạn Hữu Đường Xa
39 Members
Người Việt Xa Xứ
25 Members
ĐỒ ĐIỆN GIÁ SỈ
18 Members
Tấm ảnh đẹp.
49 Members
Photography
Hoàng Lão Tà
Đại dịch Corona đã đem lại rất nhiều thay đổi tích cực thú vị: - Trẻ con đang dần tìm ra cách tự học mà ko cần tới trường. - Trẻ con không bị bắt đi học tiếng Anh nháo nhào nữa vì Tây đã chạy về nước ...View More
Like (10)
Loading...
10
Hoàng Lão Tà
Ông chủ giàu có thấy nhân viên lái xe của mình đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm. Vì muốn người lái xe này vẫn có một cuộc sống ổn định khi về hưu, nên ông chủ này đã đưa cho người lái xe tấm séc t...View More
Like (7)
Loading...
7
Minh Hoàng
Lâu nay các hạ trốn dịch hay sao mà không thấy hành tẩu giang hồ vậy...
1
1
March 16, 2020
Hoàng Lão Tà
về đào hoa đảo. quay lại nhưng bị huỹ chuyến và cách ly nên hôm nay mới tái xuất giang hồ.
1
1
March 16, 2020
Hoàng Lão Tà
Load More