Le Ngoc Thủy

Female. Lives in Vietnamese.
121 Likes
33 Likes
Artist, Band or Public Figure
Le Ngoc Thủy
shared a photo
Be the first person to like this.
Le Ngoc Thủy
shared a photo
Trồng sen
Like (3)
Loading...
3
Le Ngoc Thủy
shared a photo
Quá đúng
Like (4)
Loading...
4
Le Ngoc Thủy
shared a photo
Like (3)
Loading...
3
Le Ngoc Thủy
shared a photo
Vô hái sả mà sợ có rắn quá. 😅😅
Like (4)
Loading...
4
Minh Hoàng
Trong bụi xả không bao giờ có rắn đâu em
10 hours ago
Le Ngoc Thủy
shared a photo
Tốt cho mắt
Like (5)
Loading...
5
Le Ngoc Thủy
Đẹp quá
Like (5)
Loading...
5
Le Ngoc Thủy
Đẹp không cả nhà ơi
Like (4)
Loading...
4
Minh Hoàng
Đẹp 😍
Yesterday, 6:26 pm
Le Ngoc Thủy
Le Ngoc Thủy
Củ cải đỏ chưa ăn đã mọc mầm rùi. 😅😅
Like (5)
Loading...
5
Minh Hoàng
Đem trồng luôn em...
Yesterday, 5:58 pm
Load More