Kẹo Đắng
on September 10, 2019
104 views
Bông hoa đó chưa từng là của tôi,
Chỉ là tôi đi qua vào đúng mùa hoa đẹp nhất. :)
Em chưa từng là của tôi...
Tôi chỉ đến đúng lúc em cô đơn nhất... :(
Dimension: 564 x 560
File Size: 23.31 Kb
Like (4)
Loading...
4