Đất Nền Vùng Ven
on August 27, 2019
27 views
Nhà tư vấn đầu tư BĐS thực sự bán gì???
Nhà tư vấn đầu tư BĐS không bán bất động sản: nhà môi giới đầu tư thực tế không sở hữu bđs nào cả, thế nên không bán bất động sản.
Nhà tư vấn đầu tư BĐS: bán bản thân, bán kiến thức mà cụ thể ở đây là trải nghiệm thực tế, kiến thức nghiên cứu đưa ra các cơ hội đầu tư tốt gửi tới khách hàng. Vậy cụ thể ở đây là bán Cơ hội đầu tư bất động sản.
Vậy cơ hội đầu tư bđs là gì?
Nó gồm 2 phần:
Phần 1 gồm: Tổng quan về cơ hội đầu tư tốt, phân tích thị trường, phân tích kinh tế vĩ mô, hạ tầng cơ sở, các dự án, tiến độ dự án, các dòng sản phẩm, giá bán, so sánh các thị trường, nghiên cứu pháp lý ... để chào, gửi khách hàng cơ hội cụ thể. Chiếm 80%
Phần 2 gồm: Dịch vụ khách hàng, tư vấn lời, hỗ trợ mua, bán, sử dụng, kinh doanh cơ hội đầu tư bđs đã mua, hỗ trợ xử lý thủ tục, giấy tờ. Chiếm 20%
Khách hàng là người hiểu biết, đủ tầm mới sử dụng dịch vụ của nhà tư vấn đầu tư BĐS chuyên nghiệp. Sự khác biệt ở đây là sản phẩm cơ hội đầu tư bđs mang lại lợi nhuận tốt, an toàn cho khách hàng.
Là nhà tư vấn đầu tư bđs thì không thể thay đổi một sản phẩm bđs cụ thể, không thể phục vụ hết tất cả khách hàng, mà họ chỉ có thể thay đổi bản thân - kiến thức để phục vụ đúng đối tượng khách hàng xứng đáng được họ phục vụ.
[ST]
#ĐấtNềnVùngVen
Dimension: 2048 x 1321
File Size: 3.38 Mb
Be the first person to like this.
Page generated in 1.0704 seconds with 31 queries and GZIP enabled on 10.0.3.10.