Anh Mai
on June 14, 2019
119 views
Ua, Có cái đồ án thầy nhây nhẹ 3 tuần rồi nào nghỉ hè😭😭😭. Nghỉ nhiều thì phải làm thêm vô chứ ít quá lại bảo tgian nhiều mà làm có nhiêu đó trời ơi trời😭😭😭
Dimension: 1242 x 2208
File Size: 548.29 Kb
Like (5)
Loading...
5
Thanh Phú
Thầy bên t cũng như vậy luôn. Kêu bù ổng ko quan tâm luôn
June 14, 2019
Anh Mai
Lẹ lẹ để nghỉ hè còn có 1 môn nhây quá
June 14, 2019