Download Battery Doctor 4.16.1
Battery Doctor for Android là ứng dụng quản lý và tiết kiệm pin trên thiết bị Android. Ứng dụng cho biết thời gian ước tính sử dụng của mức pin hiện thời của điện thoại, đồng thời cho phép người dùng xem mức sử dụng năng lượng khác nhau đối với từng hoạt động đã làm trên thiết bị Android. Ứng dụng sử dụng miễn phi: link tải về mien phí
https://mshare.io/file/oJnXJu
Dimension: 124 x 124
File Size: 6.06 Kb
Be the first person to like this.