Nguyễn Dĩ
on May 2, 2019
48 views
📣Quyết định số 42/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2019 "Về việc cơ cấu lại Thị trường bảo hiểm đến năm 2025", chính Chính phủ Việt Nam có thể nói đã có những động thái thực sự rõ ràng về ngành Bảo hiểm.⛱
👉Với ý nghĩa vô cùng to lớn của ngành bảo hiểm đối với nền kinh tế và xã hội; Chính phủ Việt Nam nhận thấy đã đến lúc cần phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về ý nghĩa của ngành nghề này đối với đời sống xã hội cho người dân Việt Nam.
✊Quyết tâm có 15% dân số phải có Bảo hiểm vào 2025 của Chính Phủ Việt Nam thực sự là một tin vui cho các anh chị tư vấn tài chính đang hoạt động tại lĩnh vực này.
#Khách_hàng_là_trên_hết😍😍😍
Nguồn: Lâm Luyến
Dimension: 720 x 782
File Size: 47.85 Kb
Be the first person to like this.
Page generated in 0.7994 seconds with 30 queries and GZIP enabled on 10.0.3.10.