Trai Dalat
on April 18, 2019
67 views
Tôi xin làm
Nếu đã biết tinh yêu là đau khổ
Tôi xin làm đá gỗ để vô tri
Tôi không khóc không nặng chì nhẹ bấc
Để con tim không nghẹn nấc hôm này
Tdl viết 6h40 19 4 19
Dimension: 635 x 427
File Size: 66.88 Kb
Like (18)
Loading...
19
Hoa Thiên Điểu
Nay mới thấy xuất hiện àk Mấy bữa nay vô rừng hả 😂
1
1
April 18, 2019
Trai Dalat
Chán rồi ko muốn chơi nữa hết hứng ko còn tâm trạng thi ca gì cả cứ đã này ko lâu nữa đóng của hết ko chơi
1
1
April 18, 2019
Hoa Thiên Điểu
Ko chơi thì vào rừng chơi với khỉ
April 18, 2019