Trai Dalat
on April 13, 2019
67 views
NỢ EM
NỢ em bao bức thơ qua
NỢ em ân ái mặn mà chả đâu
NỢ như tằm nợ đầu dâu
NƠ nhiều nhiều lắm bao câu rồi
Nợ Em anh nợ Một Đời
NỢ Vầng Trăng Khuyết nợ trời đầy sao
NỢ Em nợ cả Má Đào
NỢ Em khi trước đặt vào nụ hôn
NƠ em Tring dạ bồn chồn
NỢ nhiều thế đấy bao lần chẳng xong
NỢ giờ tình vẫn long đong
NỢ em còn mãi mong Đền Kiếp Sau
VIẾT 7H 13 419
Dimension: 720 x 1069
File Size: 178.04 Kb
Like (10)
Loading...
11