Hà Minh
on April 8, 2019
102 views
HOÀI MỘNG..!!
Đêm muộn sầu tư thả giữa dòng
Đò nằm chống chếnh giữa bờ trông
Mười lăm Trăng chiếu soi bến vắng
Lấp lánh như Sao sáng cỏi lòng
Vô tình gió cuốn vầng Mây bạc
Lao xao trong gió tiếng tơ đồng
Bóng Nguyệt mơ màng in đáy nước
Trăng về xao xuyến giữa tầng không
Trăng rằm ru giấc mê hồn mộng
Bên bờ Sông vắng mỏi mòn trông
Đò neo một bóng chèo hiu hắt
Lênh đênh sóng nước thả xuôi dòng
Ngày tháng xoay vần Trăng về bến
Lăn tăn sóng gợn mãi hoài mong
Nỉ non tiếng Vạc như hoài vọng
Lời ru còn mãi  dỗ giấc nồng...
8/4/19
Thơ sưu tầm
Tg Hoa Tím
Dimension: 480 x 672
File Size: 49.62 Kb
Like (17)
Loading...
18