Hà Minh
on March 27, 2019
116 views
CÓ NHỮNG ... !
Có nhữngchuyện đời rẽ ngang
Chỉ vì một ánh nhìn đi lạc
Có những cánh đồng xanh trở thành hoang mạc
Chỉ vì một chút vô tâm
Những chuyện trò rồi trở lại lặng câm
Vì đối diện nhau nhưng tâm hồn đã ngàn trùng xa cách
Yêu thương trinh nguyên nay trở thành không còn trong sạch
Vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, mà người thì ai chẳng có lòng tham...!
Đến cuối cùng ai mà chẳng tính toan
Không cho mình thì cũng cho người khác
Phận làm người, đời ai mà không bạc
Chẳng qua là mấy ai hiểu chuyện đời nhau
Hư vọng cơ cầu rồi cũng bỏ lại phía sau
Chúng ta ai rồi cũng về với đất
Đắng cay hay đường mật
Ai rồi cũng như ai
Yêu dấu hay hận thù rồi cũng sẽ phôi phai
Ký ức hôm nay rồi mai sau sẽ chỉ còn là câu chuyện kể
Có người nhớ, có kẻ quên
Cũng có những điều không thể...
Dưới bước chân của thời gian dâu bể
Nhân sinh rồi cũng chỉ còn là nắm bụi không tên...!
27/3/19
Thơ sưu tầm
Tg Nguyệt Hạ
Dimension: 346 x 519
File Size: 1.61 Mb
Like (23)
Loading...
24
Lan Phuong
Tâm trạng thía bạn ui 😣
1
1
March 27, 2019
Hà Minh
Tự nhiên thik bài ni á bạn 😊
1
1
March 27, 2019