Nguyễn Tuấn Anh
on July 25, 2021
15 views
"TỪ HÁN-VIỆT" & "TỪ THUẦN VIỆT"
Định nghĩa "Từ Hán-Việt" và "từ thuần Việt" có lẽ không còn xa lạ với đa số người Việt Nam bởi nó đã được dạy kĩ trong chương trình lớp 2, lớp 4 và lớp 7... nhưng sau cái định nghĩa đó thì là một sự sai lầm không hề nhẹ :')
① TỪ HÁN-VIỆT.
Theo chương trình Tiểu học, "từ Hán-Việt" là một bộ phận không thể thiếu của tiếng Việt (cái này không ai cãi), và chúng có nguồn gốc từ tiếng Hán, cụ thể chúng là từ tiếng Hán nhưng đọc theo âm Việt.
Cái này tạm ổn đấy, nhưng mỗi tội là có một vấn đề "nặng" là "gốc từ tiếng Hán?"... cụ thể như các từ: "cán bộ, chỉ đạo, chi đội, chính đảng, chính sách...", chúng cũng là "từ Hán-Việt" nhưng mà chúng không có nguồn gốc từ tiếng Hán=). Ngoài ra, tui còn tìm được hơn trăm cái "từ Hán-Việt" hiện không có nguồn gốc tiếng Hán, nhiều từ thậm chí người Hán còn méo sử dụng=)
Vấn đề đặt ra:
- Nếu đã không gốc Hán, thì sao lại gọi chung là "Hán-Việt".
- Nếu đã có Hán-Việt, thì sao không có từ Pháp-Việt, Anh-Việt, Khmer-Việt...=)?
② TỪ THUẦN VIỆT.
Vẫn theo chương trình Tiểu học, "từ thuần Việt là những từ gốc tiếng Việt, do người Việt tạo ra và THUẦN 100% Việt :)?
Thật là tiếc, tui nghĩ cái tên "từ thuần Việt" hẳn phải do một tên nào đó "yêu nước cực đoan" nghĩ ra, bởi trong tiếng Việt kỳ thực chẳng có từ nào là từ "thuần Việt" cả =))
Vẫn theo sách lớp 4, "Từ đẳng nghĩa là hiện tượng hai yếu tố ngôn ngữ ngang nghĩa nhau nhưng lại khác nhau về nguồn gốc.
Từ Hán Việt và thuần Việt đẳng nghĩa không chỉ khác nhau về nguồn gốc mà cả về màu sắc phong cách, sắc thái ý nghĩa và sắc thái biểu cảm". Xin lỗi tác giả viết đoạn văn mà tui đặt trong ngoặc kép, thực tế hơn 70% từ thuần Việt vốn có chung nguồn gốc với từ Hán Việt (đã vậy lại còn đồng nguyên, đồng nghĩa).
Theo sách lớp 4, các "từ thuần Việt" sẽ như: mẹ, em, sáng, trưa, nhỏ, to,...
Ủa! Tác giả này chắc 100% bị mù chữ Hán (và cả chữ Nôm), thực tế thì mẹ = 媽, em = 俺, sáng = 爽, trưa = 晝, nhỏ = 孺, to = 大... rõ ràng là chả có từ nào là "từ Thuần Việt" :))
Ngoài ra, mình nhận thấy cứ 100 từ "thuần Việt" thì có hết hơn 80% là "gốc Hán" =))?
Nếu thế thì thử hỏi, có "thuần Việt" đâu mà gọi "thuần Việt" :D
③ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CÁCH GỌI.
Về từ Hán-Việt, tui nghĩ ta nên gọi là "Hán tự" thì sẽ chuẩn nghĩa, bởi nếu dùng "Hán-Việt" thì trong các trường hợp như "cán bộ, chính sách..." sẽ bị sai (vì nó có Hán-Việt đâu), nhưng nếu chuyển sang Hán tự thì đúng hoàn toàn.
Về từ thuần Việt, tui nghĩ nên gọi là "Nôm tự" (hoặc "Nam tự") thì sẽ cực kỳ chuẩn bởi các từ "em, mẹ, sáng, trưa..." không phải là từ thuần Việt mà chúng ta gọi là "thuần Việt" :)?, nên nếu chuyển sang gọi "Nôm tự" thì sẽ chuẩn trong toàn bộ hoàn cảnh.
Chưa kể, việc sửa đổi cách gọi này có ưu điểm là ngắn gọn, ý nghĩa, nguồn gốc... đều chính xác (còn hơn đã dùng sai từ mà còn sai nghĩa, có khi nghĩa còn méo liên quan là đằng khác :v).
Dimension: 1050 x 540
File Size: 44.5 Kb
Like (1)
Loading...
1