Kim Hương
on June 7, 2021
21 views
Bọn trẻ nhà Indo tuổi nào mà đòi thắng Việt Nam :
Dám đá rắn như đá với Thái không? Chắc là không, nhìn ảnh này hồi Seagame mới đây chắc họ còn nhớ Evan Dimas phải đi xe lăn đến mấy tháng thì chúng đã sợ chứ ở đó mà dám!(ảnh 1)
Còn chiến thuật? Xem Indo đấu Thái Lan ta chưa thấy được dấu ấn của Shin Tae Young, Indo có vẻ như chưa biết bắt người và đội hình bố trí rất không hợp lý, cầu thủ chỉ biết nhìn theo bóng mà không biết quan sát (xem ảnh 2, 3) khiến họ bị Thái đá thủng lưới 2 bàn rất dễ dàng xem ảnh 2, 3 thì biết.
Tóm lại họ cứ đá như vậy ta sẽ ăn dễ từ 3 đến 5 bàn như chơi.
Còn họ đừng có mà mơ ghi bàn vào lưới Việt Nam
Dimension: 1080 x 1650
File Size: 1021.53 Kb
Be the first person to like this.