Armstrong Chang
on May 2, 2021
49 views
Tận hưởng ngày cuối tuần sau một ngày làm việc bận rộn. công việc tốt với sự chăm chỉ và cống hiến cho công việc được trả công💪🏻✍️🧳. Tôi cảm ơn Chúa vì những phước lành mà tôi có được ngày hôm nay🙏. các con trai của tôi tự hào về tôi🥰. Tôi ước vợ tôi còn sống để chứng kiến ​​những gì tôi đã đạt được cho đến nay.😢
Dimension: 1242 x 1231
File Size: 193.32 Kb
Like (1)
Loading...
1