Kim Hương
on December 25, 2020
45 views
Lỡ rồi tình mộng sắc không
Thiền sư cũng lụy má hồng mắt xanh..
A Di.. chuông mõ lanh canh
Nửa câu kinh kệ nửa vành trầm luân.
Thiền sư trút áo tìm xuân
Khoác màu thánh thiện tìm đường qua em
Nô en, Noel!
Ngước lên nhìn Chúa mà xem
Cầu chi chẳng đặng vấn duyên xem nào.
Chúa luôn ngự ở trên cao
Chúa luôn ban những ngọt ngào cho ai.
Thế rồi mật rót vào tai
Thiền sư áo trắng lên đài mê hoan.
Dimension: 1080 x 1419
File Size: 1.3 Mb
Like (5)
Loading...
5
Minh Hằng
December 26, 2020
Minh Hoàng
Cuối tuần vui vẻ nha bạn
December 26, 2020
Phạm Thanh Bình
Thơ hay
December 26, 2020