hay

hay
KIM THOA
on December 4, 2020
74 views
Tình yêu và hôn nhân đều có điểm chung. Nhưng trong hôn nhân, chính vì sự bộn bề của "cơm, áo, gạo, tiền" mà chúng ta đã không tìm được điểm chung ấy.
Dimension: 564 x 863
File Size: 63.66 Kb
Like (5)
Loading...
5
Minh Hằng
Hôn nhân là nấm mồ... à?
December 4, 2020
KIM THOA
vâng chị, nhưng cũng tùy trường hợp chị ơi
1
1
December 5, 2020
Minh Hằng
Theo chị thì toàn là lý thuyết thôi
1
1
December 5, 2020