Nguyễn Hữu Quý
on December 3, 2020
30 views
💜 Suy ngẫm❗️🤔🤔
— TÔI MUỐN HẠNH PHÚC
Có một người đàn ông muốn được hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ: TÔI MUỐN HẠNH PHÚC
Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ: TÔI
Nhà sư bảo: "Hãy bỏ cái TÔI đi".
Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ: MUỐN
và bảo: "Hãy bỏ tham MUỐN đi! ''
- Bây giờ ông đã có HẠNH PHÚC .
Hạnh phúc của Đạo Phật ''ngộ'' thiệt!
Người đời thì ''lượm vô'' mới hạnh phúc. Người tu thì phải bỏ ra mới hạnh phúc.
Khác là vậy!
(Sưu tầm)
Chúc bạn ngày mới An lành & Hạnh phúc❣️
🌸🌸🌸
Dimension: 960 x 502
File Size: 35.57 Kb
Like (4)
Loading...
4
Minh Hoàng
1
1
December 3, 2020