Vận Tải Anzen
on November 24, 2020
75 views
Hình thức vận chuyển hàng lẻ hàng ghép theo phần xe, khoan xe được tính dựa trên diện tích hàng hóa chiếm ở sàn xe. Đối với những kiện hàng có cả chiều rộng lẫn chiều cao, những mặt hàng dễ vỡ hay những mặt hàng không muốn ghép chung với hàng của người khác thì có thể vận chuyển theo hình thức thuê phần xe, khoan xe.
VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ HÀNG GHÉP BẮC NAM CHUYÊN NGHIỆP
#giaohangnhanh #vanchuyennoidia #vanchuyen
#vantaianzen #chuyenhang
#dichvuvantai #vanchuyenhanghoa
Xem thêm: https://vantaianzen.vn/van-chuyen-hang-le-hang-ghep/
Dimension: 960 x 720
File Size: 151.21 Kb
Be the first person to like this.