Kim Hương
on October 11, 2020
54 views
Tình ơi lại lỡ tình ôi,
Làm sao ta trả nợ người năm xưa,
Tình sao như một giấc mơ !
Trăm năm lại phải đợi chờ trăm năm ?
Dimension: 1080 x 1262
File Size: 1018.08 Kb
Like (7)
Loading...
7