Minh Hoàng
on October 9, 2020
121 views
Cuộc đời là chuỗi ngày cố gắng,đừng nghĩ mình không làm được. Nhìn xuống để biết mình là ai,nhìn lên để lấy động lực mà cố gắng. Đường khó khăn là con đường thành công.
Dimension: 720 x 874
File Size: 89.24 Kb
Like (16)
Loading...
16
Thanh Anh
đẹp
October 9, 2020
Minh Hoàng
October 9, 2020
Minh Hằng
Ảnh đẹp cực
1
1
October 9, 2020
Minh Hoàng
Công nhận ảnh đẹp quá ha 😊
October 9, 2020
Phạm QuốcAnh
đẹp quá
1
1
October 9, 2020
Minh Hoàng
October 9, 2020
Nguyễn Kiều Diễm
👍🏻
1
1
October 9, 2020
Minh Hoàng
October 9, 2020