Minh Hoàng
on October 7, 2020
93 views
Hãy sống như loài hoa dại... Dẫu có khó khăn nhưng vẫn vươn mình mạnh mẽ! Dù bất cứ chuyện gì cũng không được gục ngã. Cái ngày đen tối nhất cuộc đời rồi cũng sẽ qua nếu bạn còn sống đến ngày mai.
Dimension: 1079 x 952
File Size: 418.5 Kb
Like (10)
Loading...
10
Hoa Mặt Trời
1
1
October 7, 2020
Minh Hoàng
October 7, 2020
Mandoo KM
👍🏼
1
1
October 7, 2020
KIM THOA
1f60a.png1f60a.png1f60a.png1f60a.png
1
1
October 8, 2020