Minh Hoàng
on October 6, 2020
98 views
Ước mơ không có ngày hết hạn. Vì vậy... Nếu có thất bại hãy hít thở thật sâu và cố gắng thêm lần nữa.
Dimension: 1080 x 1079
File Size: 503.29 Kb
Like (20)
Loading...
20
Lê Hùng
cuộc sống thật ngắn làm sao@
1
1
October 6, 2020
Minh Hoàng
Vì vậy hãy sống trọn vẹn từng phút giây
October 6, 2020