Nguyễn Hữu Quý
on June 26, 2020
131 views
CÓ 2 THỨ BẠN PHẢI KIỂM SOÁT: BẢN NĂNG VÀ CẢM XÚC.
--------------------
1. Tức giận là bản năng, kiềm chế là bản lĩnh. Là người thì nhất định phải có bản lĩnh!
2. Ai cũng vậy cũng có phần cảm xúc và lý trí. Không thể ép một ai đó là không được thể hiện cảm xúc nhưng quan trọng là phải thể hiện để người ta thấy được cái khôn, cái ngoan của mình.
3. Một điều nhịn là chín điều lành. Nhưng nhịn nhiều với kẻ ác thì trở thành nhu nhược, vì biết là sai nhưng vẫn im, còn sai hơn.
4. Mọi hành động mọi lời nói phát ra cứ nghĩ nói sao để sau này không muốn tự vả vào mặt mình vài cái.
5. Làm người muốn đời đi lên nhất định phải kiểm soát được bản năng và cảm xúc.
6. Bản năng thể hiện phần con trong người cũng thể hiện được người đó được dạy dỗ giáo dục như thế nào.
7. Làm gì theo bản năng chỉ thể hiện con người không cẩn thận không suy nghĩ trước sau.
8. Đừng để thứ cuối cùng mà người ta nhắc về mình là một người không nắm được nổi cảm xúc.
9. Người khác đối xử với bạn như thế nào là nghiệp của họ, còn bạn đối xử với người xung quanh bạn ra sao đó chính là nghiệp của bạn. Nên, đừng tạo nghiệp..!
CÔNG VIỆC NÀO GIÚP BẠN BẠN TRÁNH TẠO NGHIỆM MÀ NGƯỢC LẠI TẠO PHÚC...
Dimension: 960 x 960
File Size: 137.02 Kb
Like (5)
Loading...
5