Nguyễn Thiệp
on June 24, 2020
110 views
ÔNG TRỜI ĐỔ LỬA XUỐNG TRẦN GIAN
TRỜI OI NÓNG BỨC KHÔ KHAN RUỘNG ĐỒNG
CÁI NẮNG VẬT LỘN NHÀ NÔNG
CÂY CỐI CẰN CỖI TRONG LÒNG NÓNG RAN
Dimension: 500 x 900
File Size: 78.38 Kb
Like (3)
Loading...
Sad (1)
Loading...
4
Minh Hằng
Em vẫn đi làm o đc nghỉ hè😓😓
June 24, 2020
View 2 more replies
2/4
Nguyễn Thiệp
Ở miền núi, nhiều cây xanh bóng tỏa, nhiều trái cây.lại được gió đem lại Chỉ có mát lành noọng à Đầu tháng bảy là được nghỉ hè nhá 😂
2
2
June 27, 2020
Minh Hằng
Em năn nay o có hè ạ
June 29, 2020