Thanh Tùng
on May 8, 2020
128 views
Từ bao giờ bạn bắt đầu biết yêu những con số??
Ai đo giỏi toán tính hộ xem ra bao nhiêu với??
3tr = 30.000cp x 4.500 =??
?? = Đáng hay Không Đáng??
#affiliate #goldtime #khoinghiep3tr
Dimension: 1200 x 574
File Size: 133.4 Kb
Like (2)
Loading...
2
Minh Hoàng
Quan tâm
May 8, 2020