TUỆ MINH
on April 11, 2020
74 views
Chưa đầy 4h đồng hồ nữa là mình sang tuổi mới. Cái tên cha mẹ đặt cho nó đã mang 1 phần cốt cách về con người mình. Qua nhiều bão giông rồi cũng phải đến lúc vầng đông rực sáng. Tuổi mới bình an, mang đến những niềm vui bất ngờ từ những điều nhỏ nhoi của cuộc sống. Luôn tin tưởng và không ngừng hy vọng. Sinh nhật mùa Covid. 12/4/2020
Dimension: 720 x 1280
File Size: 604.46 Kb
Be the first person to like this.