Kim Hương
on March 15, 2020
102 views
Đại dịch cúm Tây Ban Nha 1918-1920 khiến Châu Âu chết trên dưới 10 triệu người.
Hồi đó dân chúng cũng có xài khẩu trang nhưng mà nó như ri
Dimension: 1080 x 1167
File Size: 137.54 Kb
Like (5)
Loading...
Wow (1)
Loading...
6