Thanh Hồng
on January 21, 2020
20 views
Cái gì cũng có 1 thời gian, đẹp rồi phai rồi nhạt dần dần lại biến mất.
Trân trọng thì còn đó, lơ là thì mất lúc nào không hay. Đời mà, đâu ai đợi ai
Thời gian là cơ hội, 1p bâng khuâng muôn đời mất mãi
Dimension: 720 x 755
File Size: 113.45 Kb
Like (16)
Loading...
Love (2)
Loading...
Wow (2)
Loading...
21
Lâm Văn Phương
Em ổn không đó?
January 21, 2020
Nguyễn Việt
Ai đã làm em buồn nói anh nghe
January 21, 2020
Phạm Quyên
Tay Trắng vay hồng kkkkk
February 1, 2020
Page generated in 0.6669 seconds with 45 queries and GZIP enabled on 10.0.3.10.