Nguyễn Thiệp
on November 21, 2019
146 views
MỘT CÔNG ĐÔI VIỆC SONG SONG
LƯNG CÒNG CẤY LÚA LẠI CÒNG CHĂM CON
CHỒNG LÀM NGHĨA VỤ CHO TRÒN
BIỂN ĐẢO BIÊN GIỚI NƯỚC NON YÊN BÌNH
Thơ 😂Nguyễn Thiệp
Dimension: 225 x 224
File Size: 8.93 Kb
Like (8)
Loading...
Love (3)
Loading...
Haha (1)
Loading...
12